Gamla toastolar blandas med köksluckor. Efter någon dag har byggsäcken blivit ett med trottoaren och förbipasserande börjar nyttja den som soptunna.

Halvdruckna take-away kaffe rinner ut i säcken och blandas med den där gamla toastolen på ett ganska oangenämt sätt.

Jo, läser man insändarsidor och pratar med folk på stan står det klart att byggsäckarna är allt annat än populära. I alla fall så som det fungerar idag.

Men det ska det bli ändring på nu.

Ändring i ordningslagen

I ett förslag som antogs i kommunstyrelsen den 8 november ska trafiknämnden samarbeta med SKR, Sveriges kommuner och regioner, och skicka in en begäran till regeringen om att göra en ändring av ordningslagen.

Ändringen skulle innebära att kommunen skulle kunna agera när offentliga platser används utan tillstånd. Till exempel när ett byggföretag ställer ut en byggsäck utan att ha sökt tillstånd för det.

I dagsläget ska byggföretaget söka tillståndet hos polisen, som i sin tur ska tillfråga kommunen om en lämplig placering, för att sedan ge tillståndet till byggföretaget.

Byggföretaget ska sedan fästa tillståndsnumret synligt på säcken, som ska placeras där kommunen sagt att den ska stå.

Men det här fungerar inte, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

https://www.mitti.se/nyheter/staden-vill-ta-byggsoporna-i-egna-hander/repubb!ZaLHn@spNMnAl32J@3Xd6w/

Struntar i tillstånd

– Det är många som ringer till kommunen och inte har en aning om att det är till polisen som utfärdar tillståndet, säger han.

– Under 2020 kom det in nio ansökningar om tillstånd till polisen, samtidigt som vi fick in 2000 klagomål om byggsäckar samma år.

Det sker alltså sällan att bolag ansöker om tillstånd, kanske för att de inte vet att de borde, eller för att det är lätt att komma undan utan. Som det ser ut idag är det polisen som är tillsynsansvarig.

– Byggsäckarna ligger på våra trottoarer och gator och kommunen får inte flytta bort dem. När vi ser en säck utan tillstånd ska vi anmäla och polisen ska agera. Men de har varken tid eller ork att följa upp. De lägger ner anmälningarna på en gång, säger Daniel Helldén (MP).

En förändring i ordningslagen skulle komma tillrätta med de två kärnproblemen med byggsäckar på trottoaren, tror Helldén. Dels skulle det bli tydligare var man ska ansöka om tillstånd och dels skulle kommunen själva kunna hantera säckar som står fel.

– Vi ger tillstånd, vi berättar direkt hur de ska placeras, vi kan beivra dem när det blir fel. En enklare väg. Då får vi en bättre ordning.

https://www.mitti.se/nyheter/byggsopor-vacker-kanslor/reptlq!x2PBDaBBmiI6qGsSt5J@WQ/

– Det skulle vara på tiden om något ändrades, säckarna måste väck. Polisen har ju inte tid så det kan ju inte bli värre om kommunen tar över tillsynen. Säckarna är verkligen i vägen. Jag ser ganska bra nu men man blir ju äldre, det tänker jag på.