Hagalund

Dödsskjutningen och den oro som följde ledde fram till beslutet att öppna stadskassan för olika trygghetsinsatser i Hagalund. 

– Det är ett extraordinärt läge i Stockholmsområdet och vi måste göra vad vi kan för att stoppa de kriminella gängen. Därför är jag glad att alla partier ställde sig bakom förslaget, säger ordföranden Sara Kukka-Salam (S).

De 10 miljoner kronor kronorna, som ytterst stadsdirektören nu får tillgång till, kan användas till väktare, ordningsvakter och övervakningskameror, vilket utreds just nu. 

Förebyggande åtgärder som aktiviteter för barn och unga under sommarlovet är en annan del. 

– Vi har infört sommarkollo i Hagalund och har mer sommaröppet på fritidsgården, säger Sara Kukka-Salam. 

200 000 kronor av medelreserven har tillskjutits för att skapa ytterligare sommarjobbsplatser i Hagalund. 

Oppositionen har sedan maktskiftet kritiserat styret för att missa snabba åtgärder i samband med allvarliga brott till förmån för förebyggande insatser. 

I ett gemensamt yttrande om medelreserven skriver M, L och KD att tyngdpunkten ska ligga på ”akuta åtgärder” samt att flera stadsdelar vid behov ska kunna ta del av pengarna.