Nyligen kom Trafikverkets utredning om riksintresset kring Arlanda. Den öppnar för en utbyggnad av flygplatsen med en fjärde och, i förlängningen, även en femte landningsbana.

Men kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) och oppositionsrådet Mathias Bohman (S) i Upplands Väsby är kritiska. De menar att slutsatserna kan få "allvarliga konsekvenser för både människor och miljö, inte minst för Väsbys möjlighet att växa och utvecklas som kommun". Så skriver de i ett gemensamt uttalande.

Ökat buller

Om Swedavia bygger en fjärde bana kommer flygtrafiken att öka över Väsby, och därmed bullret, menar kommunen.– Vi kommer att fortsätta värna ett Väsby utan flygbuller, säger Oskar Weinmar (M).

I höstas skickade en enig kommunstyrelse in ett remissyttrande till Trafikverket, där miljö- och hälsokonsekvenser samt den ökade flygtrafiken togs upp.

– Trafikverkets utspel om tystare flygplan och bättre möjligheter att bygga nära Arlanda, är ett hån mot Väsbyborna. Samtidigt som de talar om det, driver de på för mer buller över Väsby, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Känner ni er överkörda av Trafikverket?

– De har inte lyssnat på våra synpunkter och invändningar vi har att fler landningsbanor och placeringen av dem skulle påverka Väsbyborna mycket negativt. Så ja, det är ett sätt att uttrycka det, säger Oskar Weinmar.

I synnerhet de östra delarna av Upplands Väsbys tätort, som tidigare skonats från buller, skulle drabbas oerhört kraftigt av ökad flygtrafik. Det anser kommunen, som kräver en annan placering av en eventuell fjärde bana.

– Konsekvensen blir att det kommer att bullra för mycket för att byggas bostäder i stora delar av Väsbys östra delar, säger han.

För Väsbys del skulle en så kallad kurvad inflygning över kommunen minska bullret.

– Det blir svårt med kurvade inflygningar med ytterligare banor med den tänkta placeringen. Arbetet med att försöka undvika inflygningar över centrala Väsby försvåras, säger Oskar Weinmar.

"Gjort det som är möjligt"

Rami Yones, Trafikverkets chef för nationell samhällsplanering, menar att Trafikverket har gjort det som är möjligt för att minimera Arlandas påverkan på närområdet. Han medger samtidigt att en utbyggnad står i konflikt med framtida byggen.

– Vår målsättning är att flygplatsen och berörda kommuner skall kunna utvecklas tillsammans. Men rådande lagstiftning reglerar i vilken utsträckning som bebyggelse kan planeras i bullerutsatta områden, skriver Rami Yones i ett mejl till Mitt i.

Han menar att Trafikverket har tagit till sig av synpunkterna:

– Och i den mån det varit möjligt så har vi anpassat vårt anspråk.

Men Oskar Weinmar ger inte upp, även om möjligheterna att påverka från kommunal nivå är begränsade.

– Vi behöver analysera resultatet av utredningen och se vad vi kan göra. Jag ska slåss med näbbar och klor för Väsbybornas rätt till en bullerfri miljö.

"Förkastligt att stänga Bromma"

Regeringens förslag i veckan att stänga Bromma flygplats föll inte heller i god jord hos Väsbys politiker.

Regeringen vill stänga Bromma flygplats (mitti.se)

– Det är förkastligt att man utgår från siffor och statistik under en pandemi för att driva Miljöpartiets utvecklingsfientliga politik i hamn. En stängning av Bromma flygplats kan leda till ökat buller över Väsby, säger Oskar Weinmar.