Nyligen gjordes en lägesrapport på kommunen om stadsutvecklingen i Mörby centrum, där det i skrivande stund pågår flera byggprojekt.

I framtiden kan ett nygammalt förslag läggas till på listan: Lägenhetshus på fastigheterna väster om Golfbanevägen. Anledningen är att Danderyds kommun just nu tittar på hur deras mark kan utvecklas i området.

Kommunstyrelsens ordförande, Hanna Bocander (M), bekräftar att det finns planer på att utveckla i området.

Gamla förslag får nytt liv

– Det här är gamla förslag vi ska återkomma med förslag om, hur det kan utvecklas, säger hon.

Området gäller det så kallade Kvarteret Vågen och Kvarteret Svärdet, som sträcker sig längst med den västra sidan om Golfbanevägen och ned över hörnet vid Edsviksvägen, intill rondellen.

Hanna Bocander understryker att det är väldigt tidigt i processen.

– Det är många frågor som måste lösas.

– Trafiken, bland annat. Det är tokigt som det är i dag att bussarna går längs med Golfbanevägen. Det behöver vi se över innan vi kan planera för fler bostäder.

"Dysfunktionell marknad"

Hanna Bocander svarar på frågan hur de ser på om det kan bli nya hyresrätter.

– Det behövs generellt fler bostäder. Sedan har vi en dysfunktionell marknad som gör att det inte lönar sig bygga hyresrätter. Jag kan bara gissa att de som vill bygga föredrar att bygga bostadsrätter.

Utöver det ser hon fördelar med att Mörby centrum utvecklas.

– Det är lätt att ta sig dit, trafiken flyter. Vi vill se att det blir en naturlig samlingsplats för alla fyra kommundelarna i Danderyd, där man kan stanna upp och inte bara åka igenom.

– Samtidigt vill vi inte inskränka i villastaden. Ska det utvecklas och byggas fler bostäder så är det främst runt de lokala centrumen. Så generellt är jag positiv till det här.

Ska prata med fastighetsägaren

Tillförordnad mark- och planeringschef, Dag Björklund, meddelar via mejl att det inte finns något förslag på nya lägenheter.

Han meddelar dock att det ska tas fram nya inriktning för hur kommunen vill utveckla i området, där det tidigare lyfts idéer om bostadsutveckling. Samtidigt ska de sondera terrängen med fastighetsägaren Resona.

"Vi kommer primärt att titta på frågor om ledningsdragningar, trafik och höjdsättning av mark." skriver han.

Mitt i har sökt fastighetsbolaget Resona.