Tillgängligt, välkomnande och centralt. Det är några av de krav som Tyresö kommun haft i åtanke i sitt sökande efter ett nytt kommunhus.

Diskussionen om var det nya kommunhuset ska ligga har pågått sedan 2016. Men att hitta nya lokaler visade sig vara svårt. Kommunen äger ingen mark i centrum som passar att bygga på, inte heller några centrumnära fastigheter med färdig infrastruktur. Utöver det menar kommunen att en inhyrning innebär ett bättre kassaflöde. Avtalet med hyresvärden gick ut 2023 och lokalerna ansågs redan 2020 vara för omoderna.

År 2021 utlystes en upphandling och diskussioner inleddes med de aktörer som lade anbud.

Kommunhusets betongstomme ska behållas, men det ska bland annat byggas nya fönsterpartier och insidan ska blåsas ut.

Kommunhusets betongstomme ska behållas, men det ska bland annat byggas nya fönsterpartier och insidan ska blåsas ut.

Pekka Pääkkö

Men står det klart att det är den nuvarande hyresvärden Stenhus Fastigheter som kommunen avser teckna avtal med. Kommunhuset blir alltså kvar i samma byggnad, men där bara stommen och ytterväggarna bevaras och ett helt nytt kommunhus skapas på insidan.

– Miljömässigt är det här fantastiskt bra, vi uppnår höga miljökrav. För Tyresöbornas del så tror jag att det här kommer vara en riktigt bra lösning, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bättre öppettider

Hon menar att hyran blir lägre än i dag. Stenhus står för kostnaderna av ombyggnationen och det nya huset ska rymma fler verksamheter, vilket gör att kommunen kan lämna andra lokaler de hyr i dag.

I dag har kommunhuset några funktioner som är tillgängliga för medborgarna, som servicecenter, men det nya huset ska bli mer användbart för fler än bara de kommunanställda.

I dag har kommunhuset några funktioner som är tillgängliga för medborgarna, som servicecenter, men det nya huset ska bli mer användbart för fler än bara de kommunanställda.

Pekka Pääkkö

Så vad innebär det nya kommunhuset för Tyresöborna? Utöver att det blir en modernare och mer attraktiv arbetsplats så ska öppettiderna förbättras. Föreningar ska också kunna hyra lokaler på kvällar och helger.

Men den stora nyheten är att det ska byggas en riktig scen med loger för att främja kulturlivet.

Trots att upphandlingen är klar så är det politiska beslutet inte fattat än. Först den 9 april ska ärendet upp i kommunstyrelsen och därefter kan avtalet undertecknas.

Kommunhusets betongstomme ska behållas, men det ska bland annat byggas nya fönsterpartier och insidan ska blåsas ut.

Kommunhusets betongstomme ska behållas, men det ska bland annat byggas nya fönsterpartier och insidan ska blåsas ut.

Pekka Pääkkö

– Min bedömning är att det finns en stor politisk enighet kring det här, säger Anita Mattsson.

Var verksamheterna ska flytta under tiden huset byggs om är det inte klart, men de ska fortfsatt vara tillgängliga för Tyresöborna.

Det är heller inte klart när de nya kommunhuset planeras stå färdigt.