Vad som komma skall på Tallbackatomten är högst oklart.

Men klart är att rödgröna Solnakoalitionen slänger de långt skridande planerna på en jätteskola med plats för 900 elever i sopkorgen.

Det finns inte elevunderlag, enligt Sara Kukka-Salam (S).

I stället finns nu två huvudscenarier:

* Renovera Tallbackaskolan till modern standard.

* Uppföra en ny, mindre skola på tomten. Riva Tallbackaskolan och använda ytan för annan kommunal verksamhet för barn, som exempelvis skolgård/idrottshall.

– Båda alternativen blir bökiga under tiden men slutresultatet kommer att bli bra, säger Sara Kukka-Salam.

Rättslig process

En medborgardialog ska ge input från berörda.

– Det är viktigt med dialog innan man fattar stora beslut. Därför bjuder vi in vårdnadshavare, Huvudstabor, personal och elever för att få olika perspektiv.

När dialogen drar igång ska mer information om en ny eventuell skola finnas på plats liksom kostnader för att renovera.

Långa förhandlingar

Parallellt med skolfrågan pågår en rättslig process. Grannar har överklagat detaljplanen vilken ska prövas i Mark- och miljööverdomstolen.

Det är en dock detaljplan som politikerna som nu styr Solna vill riva upp.

Ett av Socialdemokraternas stora löften inför valet var att stoppa bostadsrätterna som Besqab avser bygga på skoltomten.

Förhandlingar pågår ännu, meddelar Kukka-Salam.

– Jag har respekt för att det tar tid och är stora beslut när de blivit lovade något annat tidigare. Men mitt löfte om att det inte vara några bostäder på barnens skoltomt står fast.