Planerna på att bygga ett helt nytt bostadsområde i skogen söder om Brunn har pågått i flera år och har rört upp känslor hos många Ingaröbor. 

Dels för att det är ett orört naturområde vid Vidsjön med höga naturvärden där många promenerar och det är ett populärt utflyktsmål för förskolor och skolor. Dels för att Ingarövägen, som redan i dag är hårt belastad och enda vägen till och från ön, inte klarar av mer trafik.

Alla radhus kommer att placeras lite olika beroende på hur naturen ser ut.

Alla radhus kommer att placeras lite olika beroende på hur naturen ser ut.

RO Properties/Varg arkitekter

Nio våningshus

Nya förslaget innehåller drygt 300 bostäder, varav 200 som par- och radhus, resten som lägenheter fördelade på nio flerbostadshus i tre till fyra våningar.

Projektet är ovanligt på flera sätt, förklarar Simon Svensson, vd på RO Properties, som ska bygga alltihop.

– Det är väldigt svår terräng att bygga i, med mycket höjdskillnader och värdefull natur så vi har jobbat hårt för att anpassa oss efter platsen och minimera inverkan på naturen, säger han.

Till exempel byggs parhusen på stolpar runt bergsknallarna för att spara natur under och kring husen, och för att slippa spränga berg, enligt Simon Svensson.

Flerfamiljshusen byggs i tre till fyra våningar vid infarten till området.

Flerfamiljshusen byggs i tre till fyra våningar vid infarten till området.

RO Properties/Varg arkitekter

Husen, som förstås blir i trä, för tankarna till trädkojor och vägarna i området slingrar sig fram som stigar.

– Först drog vi vägarna där det var möjligt, därefter ritade vi in husen. Det är ovanligt att man tar anpassningar till naturen så här långt, säger Jakob Stenfelt, fastighetsutvecklare på RO Properties.

Parhusen får balkonger och takterrasser, ingen egen tomt.

Även radhusen anpassas till naturen.

– I vanliga fall hade man sprängt ut en plan yta där husen byggs. Här byggs varje radhus efter hur topografin ser ut precis på den platsen. Det blir ett område med unik karaktär, säger Peter Kuylenstierna, även han fastighetsutvecklare på samma bolag.

Jakob Stenfelt och Peter Kuylenstierna, båda fastighetsutvecklare i RO Properties AB, som ska bygga bostäderna i Brunn, med bolagets VD Simon Svensson.

Jakob Stenfelt och Peter Kuylenstierna, båda fastighetsutvecklare i RO Properties AB, som ska bygga bostäderna i Brunn, med bolagets VD Simon Svensson.

Ulrika Bladh

Behövs fler bostäder nära centrum

Dagens stigar och promenadstråk bevaras, så att folk kan fortsätta röra sig i området som tidigare, enligt Peter Kuylenstierna, och intill bostadsområdet skapas ett 160 hektar stort naturreservat.

Den föreslagna detaljplanen kombinerar behovet av fler bostäder i servicenära och kollektivtrafiknära läge, med stor hänsyn till den omgivande naturen, menar Kristina Lång (C), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

– Jag ser fram emot samrådet för att vi brett ska kunna samla in synpunkter på förslaget. Planen möjliggör också att vi kommer vidare med naturreservatet i Brunn för att säkra den viktiga gröna kilen för framtiden, säger hon.

Här är det tänkt att nya bostadsområdet ska byggas. Längst upp i bild syns rondellen i Brunn och Ingarö IP.

Här är det tänkt att nya bostadsområdet ska byggas. Längst upp i bild syns rondellen i Brunn och Ingarö IP.

Värmdö kommun

Hur ser du på Ingaröbornas oro över ännu mer trafik?

– I planarbetet ingår att göra trafikutredningar. Men att tillföra bostäder i centrala lägen nära till skola och rekreation, som Brunn, ger mindre belastning på vägnätet än om vi än om vi tillför bostäder längre ut.

Detaljplanen går ut på samråd den här veckan.