Nya höghus i klass med DN-skrapan kan byggas på två platser i Marieberg av fastighetsägaren Areim. Planen är att de ska innehålla 2 500 kontorsplatser och kommersiella lokaler i botten, men inga bostäder. Husen skulle vara runt 80 meter höga med 20 våningar enligt det första förslaget som har varit på samråd.

Under detta samråd har 154 yttranden kommit. Flera remissinstanser är positiva, men det finns också mycket kritik mot storleken på husen och hur de påverkar stadsbilden samt att man inte har tagit tillräcklig hänsyn till kulturmiljövärden.

Måste anpassa

Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret är fortsatt positiva till nya höghus i området, men menar att bebyggelsens måste anpassas mer.

– Vi föreslår att husen görs smalare vilket skapar ett större avstånd mellan planerade och befintliga byggnader, säger Andrew Blank, planarkitekt vid stadsbyggnadskontoret.

Ny bebyggelse föreslås utmed Gjörwellsgatan i form av högre bebyggelse på två platser samt en påbyggnad.

Ny bebyggelse föreslås utmed Gjörwellsgatan i form av högre bebyggelse på två platser samt en påbyggnad.

Wingårdhs arkitekter

Länsstyrelsen anser att det finns unika förutsättningar för fler högre hus i Marieberg, men menar att förslaget i nuvarande form leder till påtaglig skada på riksintresset. Detta eftersom husen är för breda.

Allmänt negativa

Grannar är allmänt negativa till förslaget, framförallt på grund av husens storlek och att de kan skapa skugga och blåst.

Många vill dessutom hellre se bostäder än kontor. Något som faktiskt skulle vara möjligt eftersom flygbuller inte anses vara ett hinder i området längre.

Vad gäller höjden behöver den däremot anpassas till inflygningshöjden för Brommas flygplan. Det innebär att delar av den nya bebyggelsen behöver sänkas med ungefär två meter.

– De ska bli smäckrare och lägre och placeras längre ifrån varandra än i det ursprungliga förslaget, säger stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) till Dagens Nyheter.

Ett nytt och omarbetat förslag väntas vara ute på granskning först i december 2024.

– Marieberg är en plats som har potential att bli mer levande, mer urban och med bättre tillgänglighet. Väldigt mycket i förslaget är positivt, säger Jan Valeskog till DN.