Nya Erikssundsbron planeras att öppnas för trafik i månadsskiftet maj och juni 2023, vilket är tidigare än beräknat. Detta var UNT först med att berätta. Prognosen för att färdigställa bron var från start satt till hösten 2023. Efter att bron blir klar ska rivning av gamla broar och återställning av miljön runtomkring påbörjas. Alltsammans var beräknat att vara helt klart under 2024. Men även det väntas bli färdigt tidigare än beräknat.

– Projektet är en samhällsviktig funktion och vi är glada att nya bron kan öppnas för trafik tidigare än beräknat. Under sommaren och hösten planeras rivning av gamla bron, säger Ali Jalal som är projektledare för Erikssundsbron hos Trafikverket.

Trafikverket bygger två nya öppningsbara broar inom ramen för samma kontrakt. Det är Erikssundsbron som går över Håtunaviken mellan kommunerna Sigtuna och Upplands-Bro och den nya öppningsbara bron i Stäket. Båda broarna ser ut att kunna öppna tidigare än planerat.

– Med tanke på att projektet befann sig i ett intensivt skede som kunde påverkas av bland annat av fördröjningar i vattendomar och även omvärldsläget med brist på material och andra komponenter har vi avvaktat med att ge några besked om tidigare öppning, säger Ali Jalal.

Men nu kan Trafikverket alltså gå ut med datum för trafik på den nya Erikssundsbron; det blir den 31 maj.

Den nya bron är elva meter bred och är även utrustad med gång- och cykelbana. Bron, en svängbro och öppnas på samma sätt som den befintliga bron genom att den svängs 90 grader så att större båtar kan passera.

Fastnade i öppet läge

Den gamla bron fastnade lite nu och då vilket medförde att biltrafiken fick åka långa omvägar via Uppsala eller Rotebro för att komma över Håtunaviken.

Finns det ingen risk att denna bro gör det?

– Största anledningen till att den befintliga bron strulade var att den hade uppnått sin tekniska livslängd. Främst på grund av frostskador i vattenlinjen på betongkonstruktioner och att svängspannet inte rörde sig symmetriskt. Även åldern på maskineriet orsakade störningar och säkerhetsbrister där bland annat kuggkrans, kugghjul och hjullager var i behov av ständig renovering, säger Ali Jalal.

Att det strulade skedde oftast under varma sommardagar då det var svårt att manövrera bron som expanderat på grund av värmen. Nu är det ny teknik i broarna och många olika tester på maskineriet kommer att göras innan öppning för att upptäcka och åtgärda eventuella fel.