Utbyggnaden sker i två etapper där etapp ett är att bygga till matsalsbyggnaden, etapp två att bygga ut särskolan, ämnessalar, mellanstadiet och idrottshallen. Totalt ska skolan byggas ut med drygt 6 700 kvadratmeter.

I dag går 1 080 elever på Nya Elementar. Prognosen är att elevantalet kommer att öka till 1 200 elever inom några år.

Stadsbyggnadsnämnden väntas godkänna detaljplanen nu under juni.

De nya lokalerna ska stå klara 2031.