På sitt sammanträde den 28 september kommer stadsbyggnadsnämnden klubba detaljplanen för nya "Playce" i norra delen av Kista.

Mellan E4:an och Torshamnsgatan ska det som av bostadsutvecklaren beskrivs som "framtidens campus" byggas, med 600 bostäder, idrottsanläggning med padelcenter, tennisbanor och gym, samt hotell, kontor och butiker.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Wingårdh arkitektkontor

– Det planeras för många nya bostäder i Järva och Kista, och det här är ytterligare en viktig pusselbit på vägen mot att området ska bli tryggare, roligare och trevligare. Redan innan har vi Kista äng som byggs i närheten och Plåtparken som nyligen öppnat i Kista, och det här blir ett bra komplement som bidrar till att binda ihop området med både Sollentuna, Akalla och Husby, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd.

Biträdande finansborgarråd Anders Österberg (S).

Biträdande finansborgarråd Anders Österberg (S).

Emma Löf Hagström

Lyxigt område

På Playce informationssida beskriver projektets ägare ett lyxigt område där de som flyttar in kommer bli "en del av ett livsstilskoncept för dig som vill bo där sport, hälsa, innovation och internationella möten förenas".

Kvarteret kommer vara sammansatt av byggnader i en till sex våningar i lågdelen, samt två höga hus, ett med 41 våningar och ett med 27 våningar. I bottenlokalerna ut mot Torshamnsgatan blir det restauranger och affärer.

– Bostäderna kommer ha blandade upplåtelseformer och hela området kommer bidra till att Torshamnsgatan blir mer av ett urbant stråk, säger Anders Österberg.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Wingårdh arkitektkontor

Dansbana

Under arbetet med detaljplanen har man försökt inkludera tjejer från Järva, enligt Anders Österberg.

– Man har arbetat med feministisk stadsutveckling och haft workshops med tjejer från närområdet som fått tycka till om utformningen av den offentliga miljön, där de sagt att de vill kunna dansa. Det är något vi tagit till oss av och arbetar vidare med att kunna uppföra en scen i parken som ska anläggas där.

När kommer det börja byggas?

– Detaljplanen tas upp i stadsbyggnadsnämnden i morgon (28 september, reds. anm.) och efteråt tas vissa följdbeslut i exploateringsnämnden. Efter det kommer kommunfullmäktige slutgiltigt anta detaljplanen i början av nästa år, och så fort den vunnit laga kraft är det en förväntad byggtid på ungefär tre–fyra år, säger Anders Österberg.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Så här kan delar av nya Playce i Kista komma att se ut. Visionsbild.

Wingårdh arkitektkontor