Många Skärholmsbor har reagerat och tyckt att ersättningsbussarna till bergbanan i Skärholmen inte fungerat bra. På stadsdelsnämndens senaste möte var trafikkontoret på plats för att prata om informera om den planerade nya bergbanan, men besökarna ville i stället diskutera ersättningsbussarna.

– Folk var upprörda över hur bussarna fungerar i dag. Nu ska staden göra en ny upphandling för ­bussarna, säger Marie Nilsson, nämndsekreterare
i Skärholmens stadsdelsnämnd.