Varje år skickas en enkät ut till ungefär 1 650 hushåll i Rinkeby, Tensta och Husby, där de tillfrågade får svara på hur de upplever sitt område utifrån trivsel- och trygghetsaspekter.

Det hela görs av företaget AktivBo, på uppdrag av Victoriahem (en sammanslagning av tidigare fastighetsbolagen Hembla och Victoria Park).

Årets undersökning gav enligt Victoriahem positiva besked. I Husby har den upplevda tryggheten bland boende under kvällar och nätter ökat med 23 procentenheter sedan förra året, från 39,2 vid mätningen 2021 till 62,2 vid 2022.

72 procent av de tillfrågade i Rinkeby och Tensta uppger att de känner sig trygga i sitt bostadsområde, vilket är en ökning med sju procentenheter sedan i fjol.

Daniel S Mattsson, regionchef för Stockholm Norra hos Victoriahem, tror att ökningen bland annat beror på bostadsbolagets samarbeten med andra aktörer, som kommunen och andra fastighetsägare, i ett systematiskt och gemensamt trygghetsarbete.

– Siffrorna är ett kvitto på att vi är på rätt väg i Järva. Jag är övertygad om att samarbetet varit en nyckel i detta, säger han i ett pressmeddelande.

"Går åt rätt håll"

Mitt i har tidigare rapporterat om att inbrotten minskat kraftigt i Järvaområdet. För tio år sedan hade Järva flest lägenhetsinbrott i Sverige, men sedan två år tillbaka ligger man under rikssnittet, enligt föreningen Fastighetsägare i Järva.

– Tar vi resultaten från AktivBo och lägger ihop med den sammanställning som Fastighetsägarföreningen i Järva har gjort så kan vi dra slutsatsen att det skett en fundamental förändring i både faktisk och upplevd trygghet, säger Daniel S Mattsson.

I undersökningen från AktivBo framkommer också att den generella trivseln bland boende i Järva ökat.

63 procent trivs i sitt område, en ökning med 9 procentenheter jämfört med förra året. 61 procent av de boende kan tänka sig att rekommendera någon att flytta till området, en ökning med 9 procentenheter, skriver man i pressmeddelandet.

– Vi ska vara ödmjuka kring att det är en ökning som sker från relativt låga nivåer, men att det går åt rätt håll är helt klart, säger Daniel S Mattsson.