Mitt i har tidigare i år skrivit om förslaget att bygga en ny utgång till Brommaplans tunnelbana.

MP, L och C i Bromma stadsdelsnämnd har ställt sig bakom förslaget. I dagarna har även det rödgröna styret i stadsbyggnadsnämnden nappat på idén.

I ett särskilt uttalande i stadsbyggnadsnämnden skriver S, V och MP:

"Det är positivt att fler bostäder kan tillskapas i ett kollektivtrafiknära läge. I den fortsatta process är det viktigt att bebyggelsen som föreslås inte omöjliggör en eventuell framtida uppgång från tunnelbanan öster om nuvarande tunnelbaneentré. Brommaplans enda tunnelbaneentré är redan idag hårt belastad."

"Ett medskick"

Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, skriver i ett mejl till Mitt i att det än så länge handlar om ett särskilt uttalande, inte ett beslut. Det ska ses som ett "medskick i det fortsatta arbetet", påpekar han.

"Det är en intressant idé från Miljöpartiet som vi vill undersöka vidare", skriver Jan Valeskog.

Region Stockholm som ansvarar för tunnelbanetrafiken behöver vara med på tåget.

"Vi kommer under kommande diskussioner med regionen om hela Brommaplan ta upp även denna fråga", skriver han.

Cecilia Obermüller (MP) från stadsbyggnadsnämnden sa tidigare i vinter att hon kommer driva frågan om en till entré till Brommaplans tunnelbana

– Sedan måste vi prata med regionen. Det är inte staden som har rådighet över pengarna, sa hon till Mitt i.

Cecilia Obermüller bedömde att det i dag inte finns pengar till en ny entré, men menade att frågan ändå ska lyftas.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP), skriver i ett mejl till Mitt i att Region Stockholm kan komma att nappa på idén men att det finns förbehåll:

– Om det byggs fler bostäder vid Brommaplan och staden kan möjliggöra den finansieringen så är det inte omöjligt. Men det bygger på att kommunen och eventuell byggherre eller exploatör kan stå för kostnaden och säkerställer en nybyggnad av bostäder som legitimerar den utbyggnaden.