Biltrafiken mellan Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand går i dag under Guldbron. Den ytan ska friläggas för att ge plats åt bygget av Mälarterrassen och nya vattentorget.

Därför flyttar trafiken ett snäpp söderut in i nya Stadsgårdstunnelns södra tunnelrör. I röret kommer bilar att köra i båda riktningar fram till hösten 2023 då norra tunnelröret öppnar.

Den del som öppnar nu är runt 200 meter lång. Den slutliga tunneln och överdäckningen blir ungefär 400 meter.

Så här ska Stadsgårdstunneln se ut när den är klar.

Så här ska Stadsgårdstunneln se ut när den är klar.

White Arkitekter

Mer plats för gång och cykel

Enligt Eva Rosman, kommunikationschef vid Slussenprojektet, möjliggör tunneln att gång- och cykelstråken längs Stadsgårdskajen blir betydligt bättre när allt är klart.

– Den gör även att Nobel Center och en kontorsbyggnad kan byggas ovanpå. Katarinaparken kommer också att anläggas ovanpå tunneln.

Fri höjd blir fortsatt 3,4 meter.

Omledningen sker tisdag 6 juni klockan 05.00.

Körbanornas nya placeringar.

Körbanornas nya placeringar.

Slussenprojektet