En ny stormarknadskedja har tagit över fastigheten där Brisak låg, i norra Mölnvik. De senaste månaderna har de förberett området för att bygga om och bygga ut och planen var att öppna våren 2023.

Brist på stål

Men nu har alltihop försenats ett halvår och orsaken är kriget i Ukraina.

– Det har varit svårt att få tag på byggmaterial. Framförallt har det handlat om stålbalkarna som ska sitta i taket där vi bygger ut lokalerna, det har inte gått att få tag i, säger Ted Berggren, vd för Eko stormarknad.

Ted Berggren, vd Eko stormarknad.

Ted Berggren, vd Eko stormarknad.

Kristian Jönsson

Eko har sin bas i Kristianstad i Skåne och Värmdö blir deras första etablering i Stockholmsområdet.

Varför väljer ni Värmdö?

– Vi tror att Värmdö passar oss. Dels på grund av läget, eftersom Brisak låg där innan oss och det finns en kundbas redan, dels för att det är en kommun med bra befolkningsunderlag, där antalet invånare ökar kraftigt under sommaren.  

– Det känns jättetråkigt att vi inte kan öppna som planerat, men vi får se fram emot en bra höst istället. Nu är bygget i gång igen i alla fall.

7 000 kvadratmeter butik

Arbete pågår nu med att riva gammalt och röja undan för att kunna bygga nytt, enligt Ted Berggren. Brisaks gamla ytor byggs nu ut till en butik med cirka 7 000 kvadratmeter golvyta, plus lager.

– Allt det som tidigare var lager bygger vi om till butiksyta. I stället kommer vi att ha ett höglager, vilket innebär att vi inte behöver ta så mycket mark i anspråk till det. Normal höjd på ett lager av det här slaget där man staplar varor på höjden, är sex meter, vi kommer att ha elva meter.

Ted Berggren beskriver Eko som ”ett lågprisvaruhus med sällanköpsvaror i stormarknadsformat”. Samtidigt som Värmdöbutiken öppnas en ny butik i Nyköping och en i Gävle. Företaget har 12 Eko-butiker idag och planen är att ha utökat till 21 butiker år 2027, runt om i Sverige.