Övergången till vuxenlivet kan vara utmanande och unga som inte har någon sysselsättning hamnar lätt i utanförskap. Misa Ung har vunnit en upphandling för dagverksamhet som ska hjälpa och motivera unga mellan 16 och 20 år att hitta utbildningar, branscher eller arbetsplatser. Insatsen är anpassad för de som möter svårigheter på grund av en diagnos eller annan problematisk livssituation och startade i Tyresö i början på mars.

– När man fortfarande är ung så är det lättare att fångas upp i något som känns givande, vilket kan öka motivation och framtidshopp, säger Maria Heimer Åkerlund, enhetschef för Misa Ung.

Individuell plan

Varje ungdom samarbetar med en arbetskonsulent och tillsammans skapar de en individuell planering baserad på ungdomens behov. Planen kan innehålla studie- och yrkesvägledning, motiverande samtal, arbetspraktik eller olika kurser, och Misa Ung erbjuder även stöd i kontakt med myndigheter och sjukvården.

Intresserade kan ansöka genom att kontakta Tyresös socialtjänst, från att dagverksamheten startas upp.