Det är Friskis & Svettis som har utfört två mätningar på hur vi mår, en före och en under coronapandemin.

Resultatet är ingen munter läsning.

Framförallt står det klart att vi rör oss betydligt mindre än tidigare. Vardagsmotionen har sjunkit med åtta procentenheter det senaste året, från 69 procent 2020 till 61 procent 2021. Endast 32 procent uppger att de rör på sig två timmar per dag.

– Nästan 30 procent av stockholmarna rör sig ohälsosamt lite idag, och allt fler tampas med ensamhet och psykisk ohälsa, säger Andreas Strömberg, ordförande för Friskis&Svettis Stockholm, i ett pressmeddelande.

– Hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt hänger ihop. När människor mår dåligt, resulterar det i att vi rör oss mindre, orkar mindre och söker oss mindre till platser där vi kan uppleva en gemenskap, säger Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut.

https://www.mitti.se/nyheter/risk-for-psykisk-ohalsa-hos-vardpersonal-i-corona-pandemin/lmtdv!8420777/

Demografiska faktorer spelar in

Rapporten från Friskis & Svettis visar även att det är skillnader beroende på var i Stockholm vi bor kopplat till hur vi mår.

Personer med låg utbildning, låg inkomst, utanför arbetslivet eller som lever i ensamhushåll är överrepresenterade i gruppen som mår sämre än genomsnittet.

I Rinkeby-Tensta-Kista uppger endast en tredjedel att de mår bra. På Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen säger däremot hälften av de som svarat att de mår prima.

– Pandemin innebär att skillnaden mellan människor ökar. Vissa människor ökar sin rörelsegrad och förändrar levnadsvanor medan andra blir mer passiviserade. Riskerna är inte bara att det blir en generell påverkan utan att klyftan ökar när det kommer till levnadsvanor. Det är till stor del vad som förklarar medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper, säger Carl Johan Sundberg, professor i träningsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Totalt sett visar rapporten att 48 procent av stockholmarna mår bra , 38 procent mår sådär och 14 procent mår dåligt.

https://www.mitti.se/nyheter/vaccinmalet-allt-mer-avlagset-i-stockholm/repucv!qWTpypXHY8DjzbMhJs9g/

.

Friskisindex mäter stockholmarnas välmående utifrån frågor om rörelse, glädje och gemenskap. Svaren läggs ihop till ett Friskisindex mellan 0 och 100. Personer med Friskisindex 0-50 mår dåligt, 51-75 mår sådär och 76-100 mår bra