Arbetet med den tillfälliga parken inleddes i mitten av juli vid korsningen intill Kyrkparken i Barkarbystaden. Det är en pop up-park, vilket innebär att man tillfälligt sätter upp en yta för lek och aktiviteter.

Parken är en viktig del under den stora byggprocess som äger rum i den nya stadsdelen, menar kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S).

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att plats för aktivitet är viktigt för att de som hunnit flytta in i Barkarbystaden ska få det mer trivsamt.

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, menar att plats för aktivitet är viktigt för att de som hunnit flytta in i Barkarbystaden ska få det mer trivsamt.

Erik Lejdelin

– Vi bygger ju en stad här och det finns riktlinjer och politiska beslut om att vi under processen behöver se till att livet mellan huset är trivsamt även för dem som redan har flyttat in, säger hon.

Plats för sport och lek

Parken är tänkt att finnas kvar i några år, tills dess att man bestämt vad ytan ska användas till. Tanken är att den ska bebyggas och det blir troligtvis en plats för kontor.

– Det är en yta som så småningom ska detaljplaneras, säger Eva Ullberg.

I den nya parken kommer det att finnas en skejtpark, pumptrackbana, pingisbord och en beachvolleyplan. Även mindre barn ska kunna leka här, då även en lekcontainer och en rutschkana byggs. Utöver det planeras även sittplatser och grönska.

– Det är en variation av olika saker som jag hoppas kan attrahera dem som bor där, men även för dem som besöker platsen.