Enligt förslaget som röstades igenom vid sista kommunfullmäktige förra året så ska den nya nämnden, fastighetsnämnden, vara en: ”aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation.”

Den nya nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Till ordförande valdes Jan-Erik Björk (KD), förste vice ordförande Mait Johansson (M) och andre vice ordförande Birgitta Nylund (S).

Varför behöver kommunen en fastighetsnämnd?

– Fastighetsnämnden är ny, men det här är inte nya frågor. Det finns alltid saker vi kan förbättra. Jag har varit med i politiken sedan 2014, det här är frågor vi diskuterat sedan dess minst, säger Jan-Erik Björk (KD), fastighetsnämndens ordförande.

Björk beskriver att nämnden ska ta ett ”samlat grepp över fastighetsbeståndet” och att syftet med detta är att lyfta frågor som berör ämnet från kommunens övriga nämnder.

– Övriga nämnder ska inte behöva prata om underhåll, utbyggnad eller liknande, det ska vi kunna ta ansvar för.

God kommunikation

En viktig del i den nya nämndens arbete menar Jan-Erik Björk är att upprätthålla en god kommunikation med de nämnder som fram tills nu hanterat fastighetsfrågorna för egen maskin.

– Fastigheterna i sig blir varken sämre eller bättre av att vi skapar en ny nämnd. Men vi kan samla duktigt folk som fokuserar på fastighetsfrågorna och även självklart kommunicera med de nämnderna som har behovet.