De rödgröna styret i Stockholms stad vill bli av med Brommaflyget så fort det bara går, för att bygga bostäder på flygfältet.

– Efter sommaren kommer ett förslag där vi startar ett programarbete, ett visionsarbete, för Bromma flygplats, hur man ska utveckla Bromma flygplats till en parkstad med 25 000 lägenheter, kanske 30 000, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.

Åsa Lindhagen (MP), miljö- och klimatborgarråd, skriver i ett mejl till Mitt i att Miljöpartiet redan 2012 lanserade idén om en parkstad.

"Det känns jätteroligt att efter så många års kamp ha fått med oss fler och nu kunna börja planera Bromma parkstad", skriver hon.

Avskräcker inte

Hög inflation, dyrare elpriser, och dyrare byggkostnader, avskräcker inte. Jan Valeskog konstaterar att stadsbyggnadsprocessen är lång och att staden ser ett fortsatt tryck på markanvisningar och nya planer för fler bostäder.

– Det är utmanande tider och en stor osäkerhet råder på bostadsmarknaden. Staden har glädjande nog många långsiktiga aktörer som varit med och byggt i Stockholm under lång, både i bra och sämre tider.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Jan Valeskog (S), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

Liselotte van der Meijs

Kommer ni att föra samtal med den sittande regeringen?

– Ja, det kommer vi absolut att göra. När vårt material är klart, vårt programarbete, då kommer vi absolut att ta en diskussion med regeringen om hur verkligheten ser ut, säger Jan Valeskog.

Tanken är att bygga 25 000 bostäder i parkstaden.

Tanken är att bygga 25 000 bostäder i parkstaden.

Petter Hauffman för Miljöpartiet i Stockholms stad

Vilka krav kommer ni ha?

– Kravet blir att skynda på nedläggningen, vi kan inte hålla på att kasta bort skattemedel på en mycket lågt utnyttjad flygplats. Stockholm behöver också bostäder till överkomligt pris. Det här är mark som kommer att vara relativt mycket billigare att bygga på (staten står för marksaneringen, reds.anm). Och stockholmarna behöver få bostäder till ett lägre pris, det gagnar ekonomin i vår stad och i hela ekonomin.

Står i Tidöavtalet

Enligt Thomas Morell (SD), vice ordförande i riksdagens trafikutskott, är det SD:s förtjänst att Brommaflyget står med i regeringens Tidöavtal där löftet är att inte röra Brommaflyget under mandatperioden:

– Vi var pådrivande, säger Thomas Morell.

Thomas Morell tror inte på en förtida stängning av Bromma flygplats.

– Då har man inte läst på vill jag påstå, ska man stänga Bromma i förtid måste Arlanda först anpassas och att anpassa Arlanda i förtid är inte möjligt.

Thomas Morell (SD), vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Thomas Morell (SD), vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Sveriges riksdag

Om de rödgröna i Stockholm uppvaktar regeringen om en förtida stängning kommer SD sannolikt att säga nej.

– Så kommer det sannolikt att bli. Vi får se vad som står i promemorian men vår hållning är klar, säger Morell.

Jan Valeskog kan i dag inte säga när de rödgröna vill att flyget ska ha avvecklats från Bromma.

– Något årtal vill jag inte säga, man behöver komma överens om en plan att flytta över flyget till Arlanda, marken ska saneras. Men vi gör vår del, det är därför vi sätter igång det här arbetet med det här start-pm-et.