Förra våren tog Nacka kommun fram ett program för att möta klimatförändringar och översvämningsrisker. Då fick de 30 miljoner kronor från Naturvårdsverket som skulle gå till en reningsbassäng i Kyrkviken med soldäck på samt dammar i Kyrkviksparken som tar emot och renar skyfall.

Reningsbassängen blev färdig i våras och dess badbryggor har redan hunnit belönas med Nackas stadsbyggnadsutmärkelse. Nu har man påbörjat arbetet med dagvattendammen.

Den kommer att spela en viktig roll i reningen av dagvatten från stora avrinningsområden, främst norr och öster om Värmdövägen, innan vattnet når reningsbassängen i Kyrkviken.

En av de nya solbryggorna som blev klara förra sommaren i Kyrkviken.

En av de nya solbryggorna som blev klara förra sommaren i Kyrkviken.

Eva Tonström

Ny park

Det är inte bara renat dagvatten som finns i potten för Nackaborna utan dammen kommer att kombineras med rekreationsytor.

– Medborgarna kommer få tillgång till en ny park som man kommer kunna vistas i, säger Maria Malm, kommunikatör på Nacka kommun.

Ytorna kommer vara utrustade med fasta bryggor och området kommer få nya träd och växter. Den exakta utformningen av parken och dammen är inte klar ännu och därför finns inga bilder eller ritningar.

Det röda streckade området är avgränsningen för den nya parken.

Det röda streckade området är avgränsningen för den nya parken.

Nacka kommun

Trafiken omdirigeras

Arbetena inleddes den 8 augusti. Till en början etablerar man arbetsområdet och skyddar träden genom att sätta upp inhägnader. Men vissa träd, i den bakre delen av Kyrkviksparken, kommer behöva fällas för att möjliggöra arbetet.

Senare under hösten kommer dessutom trafiken att omdirigeras genom parken för att möjliggöra arbeten med att förlägga vatten- och avloppsledningar under Järlaleden ner mot Järlasjön och in i reningsbassängen.

Redan från och med augusti gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h förbi arbetsområdet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Arbetet kommer att genomföras i flera etapper, varav etapp 1 beräknas vara klar våren 2024.