Under Veddestabron nedanför Bas Barkarby byggs just nu ett långsträckt parkområde, som kommer kallas Å-rummet. Den planeras vara klar nästa år och det ska bland annat finnas träd, stockar, trädäck, broar och ett promenadstråk.

I november kommer en mindre å att ta plats här, med vatten från Bällstaån. Parken är tänkt att främja biologisk mångfald då den är byggd för att ta hand om vatten vid skyfall och översvämningar.

Till årsskiftet ska ett ljuskonstverk installeras i parken. Under våren kommer trädäcket med sittplatser och ett utegym ta plats.