I slutet av augusti och tio veckor framåt ska den muddra det sediment som lagrats på botten av Vallentunasjön.

Sedimentet består både av gamla avloppsutsläpp och döda plankton.

Tillsammans göder de nya plankton som i sin tur grumlar vattnet.

– Muddringen är en del av de åtgärder vi sätter in för att få bättre siktdjup och balans mellan rovfisk och vitfisk. Och så blir det trevligare att bada, säger Frida Hellblom på miljöförvaltningen.