Den fjärde maj antog Riksdagen regeringens förslag om en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

Lagen, som träder i kraft den första juli i år, innebär att alla som har hemtjänst ska ha en fast person de kan vända sig till. Den första juli 2023 krävs det också att personen ska ha minst en undersköterskeutbildning. Syftet är att öka tryggheten och kontinuiteten för personer med hemtjänst.

I Stockholms Stad har äldreförvaltningen tittat på lagförslaget och kommit fram till att man redan arbetar med en liknande metod. Här kallar man det för kontaktmannaskap. Däremot finns det här inget krav på att den personen ska vara utbildad undersköterska.

– Jag tycker att det är en bra lag. Att veta vem man ska vända sig till, och att de äldre och deras anhöriga känner sig trygga med sin kontaktperson, är väldigt viktigt inom hemtjänsten, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

Idag är det inget krav i staden att kontaktmannaskapet ska ha undersköterskeutbildning. Hur ska ni göra där?

– Staden har bedömt att det inte kommer att bli några problem, men nu när lagen gått igenom kommer vi behöva se över frågan för att säkerställa rätt kompetens. Under remisstiden kom äldreförvaltningen fram till att det inte kommer att innebära några större kostnadsökningar för kommunen.

https://www.mitti.se/debatt/replik-sank-inte-kraven-pa-hemtjansten/repvcn!WGAUcoFD2ZxObU@lsb5Q/