Göteborg

10 000 göteborgare har svarat på en enkät om träningsvanor och vad man tycker om utbudet som staden erbjuder.

Nu är idrott- och föreningsförvaltningens kartläggning klar och tanken är att resultatet ska ligga till grund för hur förvaltningen utvecklar anläggningar, stöd, aktiviteter och andra insatser.  

− Undersökningen visar bland annat att 31 procent har hemmet som sin träningsplats och att den näst populära träningsformen är styrketräning. Det är trender som man kan misstänka är en konsekvens av coronapandemin då många tvingades utforska nya sätt att träna, säger Ulrika Samuelsson, enhetschef på utveckling & omvärldsbevakning på idrotts- och föreningsförvaltningen till Vårt Göteborg.

Vårt Göteborg

En femtedel tränar aldrig

62 procent av stadens invånare uppger att de tränar minst en gång i veckan medan 21 procent, alltså en femtedel, svarar att de aldrig tränar.

Det vanligaste skälet till att inte träna är att man tycker det är för dyrt att träna där man vill. Andra orsaker är att man saknar ork, motivation eller tid, känner sig otrygg eller inte vet hur man ska träna. 

På frågan om vilken typ av idrottsanläggning man önskar blev svaret främst fler simhallar tätt följt av fler utegym och motionsspår.

Idrottsvaneundersökningen kommer att genomföras regelbundet med några års mellanrum för att kunna följa förändringen över tid.