För snart två år sedan godkändes start-PM för den första etappen i Alviks omdaning. Sedan dess har staden jobbat med att ta fram ett första planförslag som ska ut på samråd i december.

Den som har hängt med ett tag kommer att lägga märke till en del förändringar. Efter trafikanalyser och utredningar har tjänstemännen bland annat landat i att krympa planområdet.

– Hela delen "Tranebergsterassen" har utgått, alltså delen mellan Tranebergs strand och Drottningholmsvägen, säger Per Jerling, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

1 300 bostäder

Därmed kan idéer som att dra upp en gata mellan Alvik och Traneberg förpassas till arkivet. I stället avgränsas planområdet från och med nu av den bebyggelse som ligger i nivå med Salkhallen i norr, av tvärbanespåren i väster och vattnet i öster.

– Huvuddelen av bostadstillskottet är fortfarande kvar. Vi planerar för ungefär 1 300 bostäder i Alviks strand, säger Per Jerling.

Men även för det geografiska område som fortfarande omfattas av bygget har han nya bud att komma med.

– En fråga som var väldigt stor i programsamrådet var rivning. Där fick vi också medskick från politiken om att se över om man kan behålla ytterligare byggnader.

https://www.mitti.se/nyheter/se-bilderna-sa-blir-alviks-nya-bostadskvarter/repsbm!GTzbtXYzXpNtroAkBSaLA/

Enligt tidigare planer ska industrihistoriska byggnader som Barnängsfabriken, Laboratoriebyggnaden och Vita villan bevaras åt eftervärlden.

Till dessa sällar sig nu flera yngre kontorshus: dels båghuset närmast vattnet med den karaktäristiska Alviks strand-skylten, dels två röda tegelbyggnader i områdets norra del.

– Men man ska vara medveten om att den mesta delen kommer att tas bort och rivas för att kunna åstadkomma stadsmiljö med stadskvaliteter, säger Per Jerling.

Med det som målsättning, är denna lösning bättre eller sämre än ursprungsidén?

– Vi tror att det blir mycket bättre så klart, om vi lyckas behålla mer och inkorporera det i strukturen.

Kontorshusen som bevaras ska i huvudsak fortsätta användas som det, men i båghuset planeras det för smålägenheter.

Viktigt med hållbart

Enligt Per Jerling har hållbarhetsfrågan vägt särskilt tungt i diskussionen om hur många hus som ska skonas.

– Egentligen har det varit en större fråga än den kulturhistoriska. Den frågan har vuxit generellt också i hela staden.

Tror du att de som tycker att det är viktigt att bevara hus blir nöjda nu?

– Vi kommer alltid att få synpunkter vad vi än föreslår. Det är väldigt många aspekter som ska vägas in och jag tycker att vi har hittat en bra kompromiss eller avvägning för vad som är lämpligt.