Härlanda

Härlanda fängelses gamla rastgård ska förvandlas till ett paradis för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Satsningen görs för att skapa en levande kulturmiljö och ge besökare en möjlighet att lära sig mer om biologisk mångfald.

– 2022 startade vi ett pilotprojekt med Stadskupan där en bikupa med 50 000 bin sattes upp på platsen. Nu tar vi nästa steg och utvecklar hela gården med fokus på ekologisk hållbarhet och social inkludering där vi även samarbetar med Vägen ut!, säger Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer på Higab.

Jord, sandbäddar och bryn är redan på plats och i fredags gjordes den sista planteringen av plantor, blommor och träd.

– Inom kort kommer det vara en blomstrande gård med pollineringsvänliga växter, insektshotell, sandbäddar och bryn, säger Malin Goldkuhl, vd och biodlare på Stadskupan.