Kommunen håller på att bygga om Tyresövägen mellan cirkulationsplatsen Golfrondellen och korsningen med Bollmoravägen, en sträcka som kallas trafikplats Bäverbäcken.

En del av arbetet med att få bättre trafiksäkerhet på sträckan är att bygga en ny gång- och cykeltunnel.

Kommunen har tagit fram ett förslag till utsmyckning av tunneln som är inspirerat av Tyresös skärgårdslandskap, som politikerna nu har godkänt.

Väggar och tak ska täckas med mosaik som föreställer himmel och landskap vid soluppgång och solnedgång. I landskapet framträder djur som fiskgjuse, rådjur, räv, ekorre och änder.

Konstverket bedöms av kommunen kunna bidra till att tunneln blir mer trygg och välkomnande.