Stadsdelsnämnden i Bromma klubbade i februari att en ny förskola ska byggas på Nyängsvägen 66 i Ålsten.

Förskolan ska få sex avdelningar och ha plats för 108 barn. Förskolan får även ett tillagningskök.

"Det kommer modernisera utbudet av förskolelokaler inom denna del av stadsdelen och också ersätta den kapacitet som förlorades i och med att det tillfälliga bygglovet gick ut för paviljonger på samma adress", skriver Susanne Karlsdotter, avdelningschef för förskolan i Bromma stadsdelsförvaltning.

Hon uppger att processen med att börja bygga förskolan varit utdragen och kantad av flera överklaganden.

Från början beräknades förskolan kosta 58,1 miljoner kronor att bygga – nu är kostnaden uppe i 69,9 miljoner.

Världsläget påverkar

Enligt stadsdelsnämnden är den ökade kostnaden helt kopplad till marknadsläget, som i sin tur påverkas av världsläget.

Upptagningsområdet för förskolan blir främst barn som bor i Ålsten, Äppelviken och Smedslätten, men alla som vill kan söka sig dit.

Karlsdotter är nöjd med att arbetet med att bygga förskolan nu kan komma i gång:

"Att planera nya förskolor är en lång process och nu börjar vi komma i närheten av en byggstart vilket alltid är spännande."

Förhoppningen är att förskolan ska kunna börja byggas under mars månad. I så fall kan förskolan stå klar till augusti 2024.