Bland annat kommer det finnas studsmatta, karusell, en dinosaurie att klättra på och en vulkan med en rutschkana på. Förslaget om dinosaurielekplatsen kom från ett medborgarförslag.

– Vi strävar efter att varje lekplats som vi upprustar ska skilja sig från andra lekplatser i kommunen för att de ska bli roliga utflyktsmål. Denna lekplats skiljer sig från andra lekplatser i kommunen på grund av temat och vissa lekutrustningar som vi inte har på andra lekplatser, säger Nicole Sundin, projektledare och parkingenjör i Vallentuna kommun.

Kommunen utgick från sex olika kriterier när de antog förslaget: Lekvärde, gestaltningens helhet, tillgänglighet, trygghetsskapande åtgärder som belysning, hänsyn till medborgarnas önskemål och skötsel och underhåll.

Planen är att lekplatsen ska vara klar att använda mot slutet av sommaren.