I höst kan de första familjerna flytta in i det nya bostadsområdet på Adelsö som just nu byggs. Flera av husen byggs på Slagarvägen, men även på en ny väg som alltså måste namnges. Namnet blir Tegelbrännarvägen och har spikats av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tegelbrännarvägen är en blinkning till Adelsös historia.

”Slagarvägen som ligger invid den nya vägen har fått sitt namn från en yrkestitel på tegelslagaren i ett tegelbruk. Nu har även den nya vägen fått ett namn som stammar från tegelbrukens epok”, skriver Ekerö bostäder på sin hemsida.