Att ha en flerfunktionsnedsättning kan innebära stora svårigheter med att både kommunicera, äta och förflytta sig.

Nu ska små sundbybergare med dessa förutsättningar kunna gå i en mer anpassad förskolegrupp än vad som tidigare har varit möjligt.

– Vi vill erbjuda det här mindre sammanhanget, så att vi kan jobba mer riktat utifrån barnets bästa, säger Camilla Ekfeldt.

Hon är rektor på förskolan Blåklockan, där en ny grupp med barn i åldrarna 1–6 startar i höst. I den kommer undervisningen att ske både individuellt och i grupp.

Det genomgående syftet är att göra lärmiljön mer tillgänglig. Utöver att barngruppen är relativt liten, märks anpassningar i form av till exempel ljuddämpande möbler och frostade fönsterglas.

Biträdande rektorn Marie Anestedt,Camilla Ekfeldt och Moisés Ubeira utanför Blåklockan, där den nya gruppen startar i höst. I den går cirka 15 barn. Cirka fem platser reserveras för barn i behov av riktat stöd.

Biträdande rektorn Marie Anestedt,Camilla Ekfeldt och Moisés Ubeira utanför Blåklockan, där den nya gruppen startar i höst. I den går cirka 15 barn. Cirka fem platser reserveras för barn i behov av riktat stöd.

Alexander Kuronen

"Barnens bästa"

Antalet pedagoger på avdelningen blir inledningsvis fyra. Storleken på verksamheten kan dock ändras med tiden, beroende på efterfrågan.

– Vi har inte satt någon fast siffra, just för att det beror på barnens behov och hur behovet i staden ser ut, säger Camilla Ekfeldt.

Ett bevis på stadens ständiga arbete med att hitta nya, innovativa vägar framåt. Det menar Moisés Ubeira (V), ordförande i förskolenämnden, att satsningen är.

– Fokus är barnens bästa, och att säkerställa att vi från staden kan erbjuda samma möjligheter till alla barn oavsett vilken målgrupp de tillhör.

Kan det bli fler avdelningar?

– Vi tar ett steg i taget, tänker jag. Vi börjar med det här lilla sammanhanget men jobbar innovationsdrivet hela tiden, så om ett eller två år kanske tjänstepersonerna har hittat nya möjligheter.