Det gula sjuvåningshuset vid Baggeby torg tillhörde en gång i tiden ryska staten. Men år 2014 sålde Kronofogden huset på en exekutiv auktion och ny ägare blev advokaten Stefan Häge.

Han ville att de som bodde i huset skulle betala hyra och uppmanade eventuella hyres­gäster att ta kontakt, men utan framgång.

– Det är intressant att ha hyresgäster i åtta år som inte betalar någon hyra. Inte så tacksamt, säger han.

Ägaren stoppades i dörren

De boende i huset blockerade ingången och stoppade Stefan Häge från att komma in.

– Han har blivit fysiskt hindrad och har fortfarande inte tillgång till sin fastighet, säger Daniel Källenfors.

– Det har blivit bråk och kalabalik vid ett antal tillfällen.

Eftersom de ryska diplomaterna enligt Wienkonventionen är ”okränkbara” – liksom även deras bostäder – har det varit svårt att vräka dem.

Nu har Stefan Häge bett staden att tillfälligt stänga av vattnet.

– Så vitt vi vet finns inga boende i huset i dag. Den som senast flyttade ut lämnade enligt fastighetsregistret för ett par veckor sedan, säger han.

– Vi har spikat upp lappar på fastighetens dörr och skrivit att man ska meddela om man bor kvar där. Men de har fortfarande möten i huset och lappen slets ner av en besökare.

Daniel Källenfors menar att staden måste följa svensk lag.

– Det här är en förfrågan från fastighetsägaren – som har rätt att stänga av vattnet – och just nu står ingen ­officiellt skriven på adressen.

– Det går rykten om att folk bor där. Men ingen står skriven där.

”De kan ta in på hotell”

Huset har hela tiden haft folk som har bott där och därför har det varit svårt att stänga av vattnet av skyddsskäl.

Det kan till exempel bo barn i huset.

Behöver ni inte fortsatt skydda eventuella barn?

– Det här är människor som jobbar för ryska beskickningen. De kan ta in på hotell, det är Rysslands ansvar.

– De ignorerar svensk lag och vägrar lämna fastigheten vilket lämnat allt i ett svårt l­äge. En liten bit av Sverige är ockuperad av Ryssland, trots att det finns en svensk ägare.

Under de senaste åren har staden fört många diskussioner kring huruvida man vågar eller kan stänga av vattnet, berättar Daniel Källenfors.

Ser du risker?

– Vi kan inte förhålla oss till vad en auktoritär stat som Ryssland tycker om vad vi gör.

– Ryssland har en stor handelskammare på Lidingö och folk kommer säkert att bli upprörda. Men det här är inte en ambassadbyggnad så det är inte rysk mark.

Stefan Häge vill stänga av vattnet dels för kunna besiktiga fastigheten, dels för att ta fastigheten i anspråk.

– Nu har jag uppfattat att huset är övergivet och då är det lättare att komma in, säger han.

– Förr eller senare kommer jag att få tillgång till fastigheten.