Skolorna mejlar sedan sträckorna till Rudolf Carneholm, idrottslärare vid Hägerstenshamnens skola.

Han startade eventet förra året och räknade då ut att barnen tillsammans sprungit fyra varv runt jorden. Frågan är hur det går i år. 196 skolor deltar, med totalt runt 40 000 barn. Någon tävling är det inte fråga om, utan uppmuntran till rörelse.

– En tanke med det hela är att vi runt om i hela Sverige får en gemensam upplevelse med rörelse i fokus, skriver Rudolf Carneholm i ett mejl till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/skolbarn-sprang-fyra-varv-runt-jorden/repuex!fVPHybYKf@UeTzv4J6fuiQ/

Uppdatering: Skolbarnen som deltog i årets We Run the World sprang 248 013 kilometer tillsammans. Det innebar att de tog sig sex varv runt jorden – springande, gående eller rullande.