Vid tunnelns norra mynning står ett hundratal av skolans elever och suger på gröna isglasspinnar. Rektor Erik Byström har klivit upp på ett litet podium och greppar mikrofonen.

– Denna tunnel är målad av er. Det är häftigt att om 15 – 20 år kan ni gå här och tänka att ni varit med och målat.

"Det är häftigt att om 15 – 20 år kan ni gå här och tänka att ni varit med och målat", sa rektor Erik Byström till sina elever vid invigningen.

"Det är häftigt att om 15 – 20 år kan ni gå här och tänka att ni varit med och målat", sa rektor Erik Byström till sina elever vid invigningen.

Stefan Källstigen

Så blir det nedräkning 10, 9, 8, 7… När Ruhula Abassi klippt bandet rusar en stor skock killar i 13-årsåldern nedför backen, genom tunneln och ut på södra sidan. 

Ruhula går i 9B, som var den första klass som fick börja måla i tunneln. 

– Men alla har bidragit, från fyran till nian. Tidigare såg den lite tråkig ut. Men nu är det mycket bättre. Det är spännande att gå genom tunneln nu. 

Ruhula Abassi klipper bandet.

Ruhula Abassi klipper bandet.

Stefan Källstigen

Passagen har länge varit otrivsam och otrygg med dålig belysning och flagnande takfärg. Inte minst har den utsatts för mycket klotter. Det är runt centrum samt i Bällsta, Bällstaberg och Kragstalund som det klottras mest.

Konstprojektet i tunneln vid Rosendal bygger på tanken klottret minskar om utsatta platser utsmyckast. Samtidigt vill Erik Byström göra eleverna på skolan delaktiga.

– Vi har velat att den ska bli en plats som eleverna tycker är deras. Vi började i biblioteket och tyckte att det blev bra. Sedan ville vi göra mer och med Skapande skola ledde det till den här idén.

Ruhula Abassi klippte bandet och var ceremonins mest välklädde elev.

Ruhula Abassi klippte bandet och var ceremonins mest välklädde elev.

Stefan Källstigen

I två veckor har arbetet pågått under ledning av konstnärsgruppen Streetcorner, som arbetar med gatukonst och muralmålningar.

– Jag tror alla som ser det här kan hitta något att känna igen sig i och kommer att hitta sina favoritfigurer. Min är det där hjärtat som spelar dragspel. Det här har varit superspännande, säger Mikael Rickman, projektledare på Streetcorner.

Han kallar det nya verket för kollektiv muralkonst med inspiration från Sydamerika.

Djur och instrument är temat i muralmålningen.

Djur och instrument är temat i muralmålningen.

Stefan Källstigen

Senast det talades om muralkonst på Rosendalsskolan var för tre år sedan. Då kom det fram att Erik Byström låtit eleverna måla över en väggmålning i en av skolans trapphallar, utan att stämma av med kulturförvaltningen. Målningen var gjord av den kände konstnären Peter Tillberg.

Verket förstördes och händelsen ledde till en debatt om hur offentlig konst förvaltas. Som kompensation köpte kommunen in en ny skulptur av Tillberg.

– Hade vi haft vetskap hade vi inte gjort det såklart. Men nu visste vi inte, säger Erik Byström. 

Också då var syftet att göra eleverna delaktiga i sin skolmiljö.

– Det blev knasigt. Men det var med samma ambition som nu, att eleverna skulle få göra något att vara stolta över och själva vill ha.

Katt eller uggla? En av många fantasieggande figurer i tunneln.

Katt eller uggla? En av många fantasieggande figurer i tunneln.

Stefan Källstigen