Att Väsbyån är skräpig har flera läsare uppmärksammat. Vid Ladbrodammen, dagvattendammen i närheten av Barockparken, är det särskilt tydligt. Där ligger stora mängder sopor och flyter.

– När det blir grenar ut i vattnet, som vid bäverfällen, blir det alltid en massa sopor som samlas vid dagvattendammarna. Det borde ju inte vara så svårt att plocka bort, säger Väsbybon Hans Bärrlng, en av dem som har uppmärksammat problemet.

Kommunen har tidigare haft en skumfilterläns, men den blev gammal och ruttnade.

– Det hade gått så långt att det hade börjat växa diverse grönt på den. Den har nu slitit sig och ligger sannolikt nedströms någonstans, säger Hans Bärrlng.

Han berättar att det finns en gallerläns som kommunen inte nyttjar.

– Och ingen ny har utprovats eller anlagts. Gallerlänsen ligger och växer igen i gräset vid sidan av ån sedan många år.

Felanmält utan resultat

Hans Bärring har i flera år felanmält sopor och skräp i Väsbyån, men upplever inte att han fått någon återkoppling eller sett något resultat.

Han tycker att ån är en stor tillgång för Väsbyborna. Vandringsfisken asp som går där är ju även Upplands landsskapsfisk.

– Och många promenerar och joggar längs Väsbyån.

Mitt i kontaktar naturförvaltare Henrik de Joussineau på kommunens gata/park-enhet, den enhet som ansvarar för renhållningen i och vid ån.

ll.

Varför är det så skräpigt i Väsbyån?

– Ansvaret för renhållningen av ån har flyttats runt inom kommunens organisation och tyvärr har överlämningen och mottagandet av ansvaret inte varit tillräckligt. Därför har rutinerna som tidigare funnits inte implementerats eller utvecklats. Detta är såklart inte en ursäkt, men förklaring till varför det blivit som det blivit.

Han berättar att enheten nu ser över över rutinerna för renhållningen i och runt ån och planerar att köpa in nya flytlänsar för att samla upp skräp.

– Gallerlänsen kommer att tas bort, bron där den satt förut är ombyggd under våren.

Vassklippning på gång

Enligt Henrik de Joussineau är även den årliga vassklippningen på gång.

– Kommunen har skötselansvaret för hela ån, även där den rinner över andras marker, och det är därför otroligt viktigt att vi tar vårt ansvar. Vi hoppas kunna få till bättre renhållning inom kort.

Det ser Hans Bärring fram emot.

– Det är hög tid att kommunen nu tar tag i problemet. Det behövs en robust anordning som fungerar året runt vid olika vattenstånd samt regelbundet underhåll.