Älvsjö

Bilisterna får lätta på gasen på ett antal vägar i Älvsjö framöver. Under 2023 och 2024 införs nya hastighetsgränser på större och mindre vägar runtom i stadsdelen.

Framför allt blir det 40-gräns på många sträckor där man i dag får köra i 50 kilometer i timmen. Utanför förskolor, grundskolor, lekplatser och liknande blir det sträckor med 30-gräns.

Syftet är att öka trafiksäkerheten.

– När varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar minskar antalet olyckor och risken för personskador i trafiken, skriver Malinda Flodman, pressansvarig vid trafikkontoret, i ett mejl till Mitt i.

Upphöjning av vägar

De nya hastighetsgränserna är inte den enda förändringen. Det blir också trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 19 platser i Älvsjö – som avsmalningar av körbanan, busskuddar samt upphöjda övergångsställen och korsningar. Beslutet om dem fattades i trafiknämnden den 8 juni. Det ska sedan också klubbas i kommunfullmäktige.

– Syftet med trafiksäkerhetsåtgärderna är att öka hastighetsefterlevnaden och att öka trafiksäkerheten vid passager för gående och cyklister, skriver Malinda Flodman.

Arbetet med trafiksäkerhetsåtgärderna startar våren 2024, om allt går som planerat.

Görs i hela staden

Beslutet om de ändrade hastighetsgränserna fattades redan i december 2020 och ska nu alltså genomföras. Framför allt blir det alltså sänkta hastigheter. I några fall höjs hastighetsgränsen, men först efter att de nya säkerhetsåtgärderna är på plats 2024.

Det är inte bara Älvsjö som får nya hastighetsgränser på många vägar. Nya fartgränser, kombinerade med trafiksäkerhetsåtgärder, införs etappvis i hela Stockholms stad fram till 2026.

Generellt sänks hastigheterna. 70- och 50-gränser ersätts med 60, 40 och 30 kilometer i timmen.