Nu meddelar Upplands-Brohus att arbetet på allvar dragit igång med att bygga 148 hyreslägenheter fördelat över fyra trapphus vid Kokillbacken. Det kommer som tidigare känt att bli 1-4 rum och kök, där merparten av lägenheterna består av tvåor och treor.

I våras berättade bolaget att man bestämt sig för att ett av trapphusen kommer att bli ett trygghetsboende med 37 lägenheter. Där tillkommer en samlingslokal på bottenplan.

https://www.mitti.se/nyheter/upplands-brohus-bygger-trygghetsboende/repvfi!HYYFpF7BfBlUMOCxnMsfuw/

Upplands-Brohus huvudentreprenör Tasbud är igång med markarbeten på fastigheten. I september påbörjas spontningsarbeten som kommer pågå i 1-2 veckor, spontning innebär att marken förses med stöd i syfte att det ska gå att arbeta på platsen.

https://www.mitti.se/nyheter/upplands-brohus-bygglov-overklagas/repugz!hW3eXS@ZomEcDefX4nUaNg/

Då spontningen är i mål så kommer det att ske sprängarbeten.

"Inför sprängningsarbetena utförs erforderliga besiktningar och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas", skriver Upplands-Brohus på sin webbplats.

Framkomligheten kommer inte att påverkas under byggtiden längs Kokillbacken.

Upplands-Brohus skriver: "Vi vill även informera om att det är kommunen och inte Upplands-Brohus som bedriver anläggningsarbeten i och kring Ringvägen".

Lägenheterna beräknas stå klara för en första inflyttning till våren 2024.