I Kista, precis vid Järvafältets början, ligger populära Trudelutten.

I parken finns i dagsläget både en stor lekplats, plaskdamm, skejtanläggning, idrottsplan och utegym.

Området är välbesökt, men alldeles för slitet enligt staden, som nu fattat ett beslut om att göra om det totalt – för 30 miljoner kronor.

– Det är ett stort projekt, men vi vill satsa mycket på Järva och det är dessutom väldigt många människor som besöker Trudelutten som kommer gynnas av det här, säger trafikborgarråd Lars Strömgren (MP).

Fokus: Biologisk mångfald

När parken rustas kommer ett extra fokus läggas på att göra området till en plats för biologisk mångfald och naturpedagogik.

Tanken är att de många barn och unga som besöker parken ska kunna lära sig mer om naturen genom olika skyltar med information samt ökad möjlighet till naturnära aktiviteter.

– Det kommer finnas en biotopslinga man kan gå, som på ett lekfullt sätt ska ge kunskap om naturen. Den del av parken som angränsar till Järvafältet ska fungera som en språngbräda genom att sprida kunskap om vad som händer på fältet, och på så sätt väcka nyfikenhet hos medborgarna att vidare vilja upptäcka och uppleva naturen även där, säger Lars Strömgren, och fortsätter:

– Vi kommer planera massor av ny växtlighet som drar till sig insekter, grodor och fåglar, och vi kommer även använda oss av det allra bästa naturmaterialet när vi bygger all ny utrustning.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Klara B Orreteg

Klart till hösten 2025

Parken kommer utformas i dialog med barn och pedagoger från närliggande verksamheter.

– Det är vi extra glada över. Det kommer vara en plats som Järvaborna kan vara stolta över, säger Lars Strömgren.

Ombygget av Trudelutten beräknas ta lite drygt ett år. Går allt enligt plan kommer det att påbörjas i slutet av sommaren 2024 och vara helt klart i början av hösten 2025.

Hur kommer besökare påverkas under tiden?

– Det är en bra fråga. Vi hoppas att de påverkas så lite som möjligt, det är alltid målet vid sådana här byggen. Beslutet som tagits nu är ett inriktningsbeslut, och under tiden fram till genomförandebeslutet kommer en mer konkret plan tas fram för att det ska fungera så smidigt som möjligt under hela byggprocessen, säger Lars Strömgren.