Trång och trafikfarlig. Så beskrevs Lindholmsvägen i en studie som kommunen gjorde 2019. Den kom fram till att trafiken kör för fort, att det är osäkert att gå över och att sikten är dålig. Det saknas vägren och vägen är till största delen bara sex meter bred, men på sina ställen upp till nio meter.

Eftersom bilarna ofta kör för fort blir trafiken ojämn och det uppstår osäkerhet i korsningar.

Snart väntas politikerna i fullmäktige säga ja till att anslå 14 miljoner kronor för att förbättra vägen som ska breddas och få nya gångpassager mellan Takpannevägen och Hälsingevägen.

Arbetena börjar till sommaren och kan pågå fram till november.