Kista busstorg har länge varit ett omdebatterat ämne. Platsen har pekats ut som ett område där omfattande narkotikaförsäljning pågår, och undersökningar stadsdelen gjort visar att det är en av de platser som upplevs som otryggast i Kista.

I augusti sattes sju trygghetskameror upp på torget, något som hjälpt, men inte helt, enligt stadsdelsnämndens ordförande Benjamin Dousa (M).

– SL vittnar om att det blivit bättre, men det finns fortfarande saker kvar att göra, säger han.

Ny gestaltningsgrupp

Stadsdelen har nu tagit initiativ till en gestaltningsgrupp, där representanter från bland annat stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och trafikförvaltningen ingår.

Tanken är att få mer struktur kring arbetet med platsen, och som ett första steg i samarbetet målar man nu om, byter belysning och tar bort balkar som varit slitna och där det varit problem med duvor som skräpat ner.

– Steg för steg försöker vi förbättra torget. Innan har det varit olika aktörer för olika delar, där ingen riktigt haft ansvar för helheten. Nu kan man sätta press på varandra, påpeka brister, se till att åtgärda saker direkt och tillsammans diskutera strategier för att göra torget ännu tryggare, säger Benjamin Dousa.