Det spöregnar i Rinkeby, och pölarna växer sig fläckvis gigantiska.

– Och det här är ändå betydligt mindre vatten än vad vi kan vänta oss se i framtiden, det är därför vi måste se till att vidta åtgärder, säger miljö- och klimatborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Varje år delar styret i Stockholm ut pengar ur den så kallade klimatmiljarden. Nämnder i staden kan söka medel för olika slags klimatrelaterade åtgärder, och under den här mandatperioden delas sammanlagt 1,2 miljarder ut.

För några veckor sedan beslutade styret i Stockholm var årets pengar ska gå, och då stod det klart att några av projekten sker i Järva.

Staden har kartlagtvar det finns risk för översvämningar. Bland annat beviljas trafiknämnden 2,4 miljoner för Södra Rinkebygången, där man ska öka antalet nya träd och anlägga nya växtbäddar med biokol.

– De olika nämnderna tar olika ansvar. Asfalt och stenplattor är inte jättebra när det gäller vatten, och det är viktigt att anlägga just växtbäddar och biokol eftersom det suger åt sig vattnet och minskar risken för översvämningar, säger Åsa Lindhagen.

Kommer bli blötare

Runt 400 000 kronor har även beviljats för trädallén vid Askebyparken i Rinkeby, som har samma problem som Södra Rinkebygången och ska få liknande åtgärder.

– Dit får driftentreprenörer redan komma ungefär fem gånger om vinterhalvåret för att pumpa bort vatten, och pumpas det inte bort riskerar det även att bli halt och bildas is, vilket är en olycksrisk. Det tar både resurser från staden samtidigt som översvämningar påverkar träden negativt då de inte får syre, säger Åsa Lindhagen.

Hon menar att skyfall och översvämningar kommer ske allt oftare.

– All forskning talar sitt tydliga språk: Klimatförändringarna kommer påverka Sverige. Det kommer bli blötare, hundraårsregn kommer komma tätare än vart hundrade år, om man säger så. Det kommer vara otroliga mängder vatten, vilket inte bara kommer påverka utemiljön – det finns stor risk att tunnelbana och pendel drabbas.

– Vi måste se till att göra så många förebyggande åtgärder vi bara kan.

Gör ni tillräckligt?

– I staden tycker jag att vi gör ett bra arbete, men vi behöver göra ännu mer. Det behöver alla. Det är oroväckande att se att regeringen monterar ner det miljö- och klimatarbete som bedrivits på nationell nivå, då är det ännu viktigare att vi i staden går vår egen väg för att få ner utsläppen och skydda vår natur, säger Åsa Lindhagen.