I flera år har Fullersta bio stått tom och oanvänd. Men nu går kommunen vidare med planerna på att renovera Fullersta bio. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag på renovering av byggnaden för att kulturverksamhet för barn och unga ska kunna flytta in.

– Barn och unga ska få utrymme i det offentliga rummet, inte vara förvisade till ödeplatser som industriområden. Fullersta Bio, med den närliggande konstverksamheten, är en plats vi är stolta över, säger Bo Källström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, i ett pressmeddelande.

Ny renoveringsplan

Fullersta bio, som är byggd på 1930-talet i tidstypsik funkisstil, var från början kombinerad konsumbutik och biograf. Under åren har byggnaden används till allt från Folkets hus till konsthall.

https://www.mitti.se/nyheter/fullersta-bio-fylls-av-ungdomar-och-musik/repreu!L8tdQqKT7tNprWksExNjg/

Enligt nämnden ska renoveringen göras med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena i fastigheten. Det innebär till exempel att vissa konserter eventuellt inte kommer att kunna arrangeras i byggnaden, eftersom det inte går att renovera på ett sådant sätt att man uppfyller den ljudisolering som krävs vid konserter.

Efter samråd har en ny renoveringsplan tagits fram, denna gång i nära samarbete med en antikvarie.

Huset behöver ny lokal

Ungdomsverksamheten för ungdomar på Huset behöver en ny lokal, eftersom den byggnaden ska rivas. Planerna på att låta verksamheten flytta in i Fullersta bio har tidigare lett till en del kritik och oro bland kringboende.

– Det ligger helt på vårt ansvar att se till att det blir lugnt och tryggt runt omkring. Men vi måste erbjuda barn och unga en plats att vara på och här har vi en arkitektonisk pärla, där de inte bara kan utföra kulturaktiviteter, utan göra det i en anrik kulturmiljö. Det är vi superstolta över, säger Anna--Maria Bergman, verksamhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Nu söker förvaltningen bygglov och kommer att bjuda in till dialog under processens gång. Verksamheten kan vara igång tidigast om ett år.