Masthugget

Tre av stadens fyra Långgator har under de senaste åren fått allt mer kärlek eller med andra ord en dos gentrifiering. Medan Andra och Tredje Långgatan och i viss mån Fjärde har väckts till liv och omhuldats med krogar och sommargator har Första Långgatan förblivit relativt ensidig med trafiken tätt intill.

Men nu ska även den byta skepnad.  

Omvandlingen av Första Långgatan till en grön stadsgata kantad av trädplanteringar, breda trottoarer och cykelbanor, är en del i det större projektet Masthuggskajen.  

Marit Sternang, projektledare på exploateringsförvaltningen berättar mer: 

– Idag är Första Långgatan ojämn med sluttande trottoarer, både gatan och de äldre husen har satt sig i göteborgsleran. När vi är klara ska det vara en gata där man strosar på breda innerstadsliknande trottoarer, med plats för uteserveringar. Det ska också vara lättare att ta sig fram med cykel. 

Vision. Inte mindre än två parker sak anläggas i området runt Första Långgatan.

Vision. Inte mindre än två parker sak anläggas i området runt Första Långgatan.

Visulent

Arbetet har redan dragit igång och i sommar kommer spårvagnstrafiken att påverkas. Det innebär att det inte kör några spårvagnar mellan Järntorget och Majorna i nära en månad.

– Vi prioriterar framkomlighet för gående och cyklister.

Klart om sju år

Nya byggnader kommer stegvis att ta plats bredvid de gamla och bottenvåningarna fyllas med verksamheter. Masthuggstorget ska även få en ny hållplats och norr därom byggs en helt ny park, Masthuggsparken. 

Om allt går enligt plan kommer arbetet vara klart år 2030. Men göteborgarna kommer att kunna ta del av förändringen allt eftersom.

– Vi färdigställer gatan successivt och gör så mycket av ytskikt och planteringar som vi kan, men vissa arbeten behöver vi vänta med tills husen är helt klara, säger Marit Sternang.