Nu har Täby kommun tagit beslut om att skjuta bävern i skogsområdet norr om korsningen Norrortsleden och Arningevägen.

– Det är den sista utvägen och tyvärr måste vi göra det då situationen kan skapa ännu större problem i framtiden, säger Stefan Berg presskontakt på Täby kommun.

Ska sätta upp burar i säkerhetssyfte

Just nu finns det åtminstone en hydda (bäverns bo) i området som kommunen vet om. De har sökt och fått godkänt från länsstyrelsen att även ta bort bon, och dämmen som gnagaren byggt upp.

Detta kommer ske efter att skyddsjakten ägt rum.

– Jakten kommer ske före maj månad. Sen kommer vi att rensa ut och sen får Trafikverket sätta gabionsburar så att det inte händer igen. Vi ska också ha kontinuerlig översikt över området, säger Stefan Berg.

Han menar att åtgärden är sällsynt.

– På flera håll i Täby är bävrar uppskattade, så som i Prästgårdssjön. Men stammen har växt sig stor och lågt räknat har vi hundra bävrar i kommunen. Skyddsjakt är inget vi brukar göra, säger han.

Vägen tar skada

Sedan en lång tid tillbaka har bävern bott i skogen, i närheten av Arninge golfklubb. Mitt i har tidigare skrivit om att den flitiga bävern har dämt igen en vägtrumma under Norrortleden; vilket skapat översvämning i skogen nära vägen.

Norrortsleden kan i förlängningen ta mycket skada av vattnet, berättar Stefan Berg.

– De har dämt upp vid vägtrummorna och vattnet rinner inte undan som det ska vilket gör att det blir skador på vägbanken. Det är en viktig genomfartsled för hela Norrort, och vi kan inte riskera att den tar större skada.

Han säger också att om det sker en olycka på vägen och bensin eller olja läcker ut kan det blir problematiskt i dagsläget på grund av vattnet.

– Man kommer inte åt och sanera som Trafikverket och kommunen är skyldiga att göra. Därför måste vi få bort vattnet, säger han.

Dämde igen röret

Kommunen har tidigare testat flera olika strategier för att få bort både vattnet och djuret från platsen. De har nätat träd, flyttat på dämmen och även grävt ner ett rör som skulle leda bort vattnet – så att bävrarna inte skulle bygga.

Men även där vann bävern med sin list och dämde igen röret.

– Vi borrade även hål i röret, men bävern satte grenar och lera i dem, säger Stefan Berg.