Kampen om ett bilfritt Grönsakstorg har pågått länge. Mitt i har tidigare rapporterat om flera manifestationer och engagemang kring platsen. Efter mycket om och men beslutades i fjol att platsen skulle bli sommartorg i år.

Men det är först nu – några veckor i augusti och början av september – som parkeringsplatserna försvinner. Den tillfälliga förvandlingen är en del av konceptet Ta plats som tillsammans med olika aktörer skapar ytor som drar till sig människor.

I början av veckan pågår en byggbrigad-workshop under ledning av Egnahemsfabriken.

– Det är så fantastiskt att se hur våra visioner blir verklighet. Hur ett av våra mest centrala torg förvandlas till en ny plats - en skön grön och rolig utemiljö för människor.  Vi skapar ett torg där människor trivs och som blir en magnet och där Göteborg blir en attraktivare stad att leva i och besöka, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för stadsmiljö, som varit drivande i frågan under året.

Därefter invigs torget med utomhusbio, lördag 26 augusti. Och under kulturkalaset förvandlas platsen till en marknadsplats.

– Att göra sommartorg av Grönsakstorget är efterlängtat av många, och det kommer bli en återkommande satsning. Inte minst verksamheterna som finns runt torget ser fram emot att planera för 2024, säger Louise Lendas på stadsmiljöförvaltningens enhet platsutveckling och platssamverkan till Vårt Göteborg.

Nästan som förr. På 1920-talet var Grönsakstorget en självklar marknadsplats.

Nästan som förr. På 1920-talet var Grönsakstorget en självklar marknadsplats.

Carlotta/Göteborgs stadsmuseum.

Grönsakstorget ingår även i den nya stadsmiljöplanen med syfte att utveckla platser och gator i området innanför Vallgraven, i Göteborgs historiska stadskärna.

– Det temporära sommartorget kan ses som en början på en sådan utveckling. Vi vill att göteborgarna ska upptäcka Grönsakstorget och se det med nya ögon. Det har länge varit en parkeringsyta, i framtiden kommer det bli en målpunkt i innerstaden som drar folk.