Öppnandet av Sverige fortsätter enligt plan. Vid en presskonferens på måndagen meddelade socialminister Lena Hallengren att nya lättnader införs den 1 juli.

– Från torsdag kan livet börja återgå till som det såg ut innan pandemin. Läget ser nu bättre ut men vi har fortsatt beredskap för nya virusvarianter och nya utbrott. Regeringen har fortfarande möjlighet att fatta nödvändiga beslut, sade hon.

✔ Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha upp till 50 deltagare, om sittande 300 deltagare. Utomhus tillåts max 600 deltagare, kan de erbjudas sittplats upp till 3 000.

✔  Motionslopp och liknande idrottstävlingar får deltagartak enbart i start- och målområde, som höjs till 900. Längs banan finns inget tak.

✔ Upp till 1 800 personer kan delta i demonstrationer utomhus.

✔  Fler deltagare kan tillåtas om lokaler eller områden kan delas upp, med till exempel separata in- och utgångar.

✔ Råd till föreningar för kultur och fritid tas bort, som att hålla träningar och aktiviteter utomhus.

✔ Serveringsställens öppettider förlängs ytterligare, och regler om maxtal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för serveringsställen utomhus.

✔ Rådet om att bara umgås med en mindre, nära krets tas bort.

✔ Möten och stämmor i föreningar kan ske.

✔ Deltagartaket för privata fester i hyrd lokal höjs till max 50 personer.

Folkhälsomyndigheten har satt upp krav för avvecklingen av restriktionerna: Mer än hälften av befolkningen ska ha fått sin första vaccindos, färre än 200 per 100 000 invånare ska ha testats positivt under en 14-dagarsperiod och att färre än 300 patienter vårdas för covid-19 i slutenvården.

Färre vårdas

Smittspridningen har nu minskat stadig sedan i maj, med 57 personer i intensivvård, över hälften över 18 år som fått sin första dos vaccin och var tredje är nu fullvaccinerad.

Öppnandet av Sverige inleddes den 1 juni, och den 1 juli fortsätter alltså återgången till det normala.

Fler lättnader 15 juli

Nästa steg väntas tas den 15 juli. Förutsättningen är att smittspridningen är fortsatt låg och att sjukvården kan klara vården av covidpatienter.

Då ska begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort. Lena Hallengren påpekade detta redan nu, för att reseföretag och handel ska kunna förbereda återgången.

I september planeras deltagarbegränsningar för allmänna och privata sammankomster tas bort, likaså regleringarna på serveringsställen inomhus.