Innan Slussenbygget drog igång var det under varma sommardagar inte ovanligt att varenda centimeter av Munkbrokajen var upptagen av soltörstande stockholmare.

Nu får de halva sin kaj tillbaka, närmare bestämt västra delen.

– Vi hoppas det blir en hängplats. Det ligger i perfekt söderläge med trädäck som har breddats så att ännu fler får plats, säger Eva Rosman, kommunikationschef för Slussenprojektet.

Granit klär nu kajen och trädäcket är av svenskt furu. Gångtrafiken har också flyttats till kajsidan.

– Allt har flutit på bra, men för dem som bor i Gamla stan och de som har uteserveringar vid kajen har det varit lite störande med de arbeten vi gjort, med pålning och stagning.

Så här är det tänkt att hela Munkbrokajen ska se ut när det är klart.

Så här är det tänkt att hela Munkbrokajen ska se ut när det är klart.

DBOX/Foster + Partners

Firas med glassbåtar

Fredag 28 april klockan 13 ska västra kajen invigas i närvaro av bland andra Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

– Alla är välkomna att titta förbi. Det är ingenting högtidligt, men vi bjuder på glassbåtar eftersom det är en kaj, säger Eva Rosman.

På plats är det också förberett för träd och grönska med anlagda växtbäddar, men de planteras först nästa år. Nästa sommar är planen att östra delen av kajen ska vara klar, i samband med att vattentorget ska öppna.

I juni blir det lite förändringar för biltrafiken. I stället för att åka under Guldbron leds de som åker mellan Söder Mälarstrand och Stadsgårdsleden in i nya Stadsgårdstunneln.

– Trafiken skjuts fem, tio meter i sidled. Men det blir ingen annorlunda resväg eller omväg, säger Eva Rosman.

Till hösten öppnar Katarinahissen och området runt omkring.

– Det ska ställas ut lite bänkar så det blir en trevlig plats runt hissen. Men det blir temporärt eftersom det är där Katarinaparken sedan ska ligga.

Samtidigt har även upphandlingen av gång- och cykelbron över Söderström blivit klar. Skanska får uppdraget att bygga den 148 meter långa bron som ska gå parallellt med tunnelbanespåren mellan Slussen och Gamla stan.

Värdet på kontraktet uppgår till 264 miljoner kronor.