Parkeringen vid huvudentrén till Tyresta nationalpark ligger i Tyresta by och har alltid varit gratis. Som ett pilotprojekt på två år inför nu Stiftelsen Tyrestaskogen, som sköter Tyresta nationalpark, en parkeringsavgift på tio kronor i timmen, maximalt 50 kronor per dygn.

Det var under pandemin som diskussionerna startade. Antalet personer som vistades i nationalparken ökade lavinartat med omkring 75 procent och stiftelsen, som ansvarar för förvaltning och utveckling av Tyresta, räknade med att antal besök under 2020 landade på 1-1,3 miljoner.

Detta ledde till ett ökat slitage på både skogen och parkeringen, och underhållet av parkeringen och infrastrukturen runt om den tar i dag en stor del av nationalparkens begränsade resurser.

Det finns flera entréer till Tyresta nationalpark men den vid Tyresta by är huvudentrén. Här finns naturum, kaféet och Tyresta gård med lanthandel.

Det finns flera entréer till Tyresta nationalpark men den vid Tyresta by är huvudentrén. Här finns naturum, kaféet och Tyresta gård med lanthandel.

Mostphotos

– Vi är inte glada över att börja ta betalt men det kostar att sköta en parkering. Med det minskade statsanslaget från Naturvårdsverket behöver pengarna gå till bland annat naturskydd. Det är en känslig by och en känslig skog, säger Lina Ljungqvist, föreståndare för besökscentret Naturum nationalparkernas hus.

Missnöjda besökare

Stiftelsen Tyrestaskogen tror att parkeringsövervakningen med väktare dygnet runt ska minska nedskräpningen och öka tryggheten för besökarna. Men de vill också av klimatskäl uppmuntra besökarna att gå, cykla eller åka buss till nationalparken.

– Det blir ett incitament till SL att förbättra kollektivtrafiken hit, säger Lina Ljungqvist.

Det kommer fortsatt vara avgiftsfritt att parkera på de övriga parkeringsplatserna i Tyresta.

Men många av de boende i närheten är inte nöjda. Redan innan stiftelsen gick ut med nyheten så upptäcktes parkeringsstolparna, och i en lokal Facebookgrupp skriver några att de kommer sluta besöka Tyresta. Andra menar att de gärna betalar för att åka dit och att den som inte vill betala för parkering kan ta bussen.

Pengarna kommer utöver att finansiera väktare gå till skötsel av parkeringarna. Det ska även bli ställplatser för husbilar.